Dr A Murat Eren (TR, USA) (BİrGün, TR, 08-01-2011) — Asıl kızılması ve savaşılması gerekenler, her şeyİn farkında oldukları halde WASET’ten faydalanıp ahlaksız çıkar sağlayan akademİsyenler

Dr A Murat Eren (Türkiye, USA) (BirGün gazetesi, Türkiye, 08-01-2011) —
Asıl kızılması ve savaşılması gerekenler, her şeyin farkında oldukları halde WASET’ten faydalanıp ahlaksız çıkar sağlayan akademisyenler

Bilimde ahlaksızlığın gri mecraları,
Dr A Murat Eren,
Birgün gazetesi kitap eki : Akademi ve İntihal : Ahlaksızlığın Türkiye Çehresi
08 Ocak 2011 Cumartesi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: