Nermin Ozgulbas (vice rector, Capital City University, Ankara, Turkey) (2009) — member and Editor of Turkish Fake Organization WASET

Nermin Ozgulbas (vice rector, Capital City University, Ankara, Turkey) (2009) —
member and Editor of Turkish Fake Organization WASET

Nermin Özgülbaş
* http://www.baskent.edu.tr/belgeler/ProfDrNerminOzgulbasOzgecmis2014.pdf

MESLEKİ DENEYİM

2012- Rektör Yardımcısı
Başkent Üniversitesi

EĞİTİM

1995-2001 Doktora
Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme Doktora Programı

1993-1995 Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Kurumları Yönetimi Programı

1986-1990 Lisans
Gazi Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü

TEZLER

Doktora
Hastanelerde Teknik ve Finansal Performans İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora Programı, Ankara, 2001.

Yüksek Lisans
Hastanelerde Finansal Yönetim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Programı, Ankara, 1995

GÖREVLER

Danışma Kurulu Üyesi
Türkiye Genç İş Adamları Derneği Danışma Kurulu Üyesi (2012-)

Editör

Technology and Financial Crisis: Economical and Analytical Views, IGI Global
Publishing, ABD, 2012.

Surveillance Technologies and Early Warning Systems: Data Mining Applications for
Risk Detection, IGI Global Publishing, ABD, 2010.

Editoryal Değerlendirme Kurulu Üyesi

International Journal of Information and Education Technology (2010, -)
WSEAS, World Scientific and Engineering Academy and Society (2009, -)

International Journal of Business Intelligence Research (2009, -)
World Academy of Science, Engineering and Technology (2009, -)

ÜYESİ OLUNAN KURULUŞLAR

2009-, Üye, Global Strategic Management Inc.
2009-, Üye, The Royal Economic Society.
2009-, Üye, WASET, World Academy of Science, Engineering and Technology
2008-, Üye, IAENG, International Association of Engineers
2008-, Üye, IACSIT, International Association of Computer Science and Information
Technology
2008-, Üye, ACFE, Association of Certified Fraud Examiners
2007-, Üye, IABE, International Academy of Business and Economics
2005-, Üye, APHA, International Public Health Association
2005-, Üye, MÖDAV, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı
2005-, Üye, Finans Bilim Platformu
2002-, Üye, NAPHCA, North American Primary Health Care Association
1993-, Üye, Sağlık İdarecileri Derneği

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: